Daria Vered

לקראת האלבום השלישי

הופעה אקוסטית עם אדם בן-אמיתי

01.05.2021

לבונטין 7, תל אביב

פתיחת דלתות 20:00

המוזיקה שלי

Childhood Memories

סינגל
אפשרויות האזנה

תוגת יום שלישי

סינגל
אפשרויות האזנה

Childhood Memories

סינגל
אפשרויות האזנה

תוגת יום שלישי

סינגל
אפשרויות האזנה

המוזיקה של דריה סוחפת, עם לחן עמוק וקול ייחודי ומרגש.

דריה מושפעת מה"קרדיגנס" וממוזיקה קלאסית. היצירה מספקת לה משמעות. האלבום החדש מספר על "פלשים", זיכרונות רגשיים – שמלווים את היומיום ברמה הפיזית הרגשית.

Play Childhood Memories On

Play Nahash On

Play Tugat On